DLACZEGO GAŁCZYŃSKI?

W szkole stosuje się nowoczesne metody kształcenia, przede wszystkim problemowe i aktywizujące zmuszające do samodzielnego rozwiązywania zadań. Kształci się umiejętności indywidualnego gromadzenia wiedzy, selekcji materiału, wnioskowania, zapamiętywania, itp. niezbędne na egzaminie maturalnym i na studiach.

Aktualności

Kwestionariusze przyjęcia ucznia do gimnazjum

Z rejonu szkoły | Spoza rejonu szkoły

„Wiosna, słońce, czary-mary, wybierz Gałka nie wagary!”

Dodano: 24/03/2015
ResizedImage600450 6dw

„Wiosna, słońce, czary-mary, wybierz Gałka nie wagary!” pod takim hasłem odbył się 23 marca turniej wiosenny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach. Z okazji pierwszego dnia wiosny Samorząd Uczniowski zaproponował wspólną zabawę: rywalizację klas na polu sportowym i artystycznym, jako alternatywę dla ”tradycyjnych” wagarów.

Czytaj dalej »

Kursy

Organizowane szkolenia w których uczeń może pozyskać miedzynarodową wiedzę z różnych dziedzin nauk, potwierdzają wyniki i certyfikaty otrzymywane na koniec szkolenia.

Wiedza

Szkoła kładzie nacisk nie tylko na wszechstronny rozwój intelektualny ucznia, ale i na jego wychowanie: wpaja normy moralne, uczy właściwych zachowań, odpowiedzialności.

Wydarzenia

W szkole uczniowie sami dla siebie przygotowują, opracowują i organizują wydarzenia tematyczne. Daje to możliwość zgłębienia zainteresowań, a także przygotowuje do pracy w grupie.

Korepetycje

Nauczyciele naszej szkoły prowadzą również nieodpłatne zajęcia przygotowujące do matury i do egzaminów na wyższe uczelnie, z indywidualnym podejściem potrzeb ucznia.