Gimnazjum nr 14 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kielcach

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

w roku szkolnym 2012/2013

W maju rozpoczyna się rekrutacja młodzieży kończącej klasę trzecią gimnazjum do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych.
Kandydaci mogą równocześnie wybrać nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne, do których się logują.

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

  1. Rejestracja   kandydatów / wybór preferencji /. Składanie podania do szkoły pierwszego wyboru. 13.05.2013 r. - 25.06.2013 r. (godz. 1500)
  2. Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat) 28.06.2013 r. - 2.07.2013 r. (godz. 1500)
  3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 4.07.2013 r. (godz. 1200 )
  4. Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki (doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego) 4.07.2013 r. (godz. 1300) - 8.07.2013 r. (godz. 1500)
  5. Publikacja list przyjętych 9.07.2013 r. (godz. 1200)
  6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej wolnymi miejscami składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego od 9.07.2013 r. (godz.1200) do 11.07.2013 r. (godz.1200)
  7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej 12.07.2013 (godz. 1200)
  8. Dodatkowa rekrutacja dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie lub nie zostali przyjęci w terminie uzupełniającym do 30.08.2013 r.
 
Twoja droga  : Home Aktualności Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych